Myofasciálna masáž

Myofasciálna masáž je jemná, nebolestivá terapia s hlbokým efektom na svalové tkanivo. Špecifická je tým, že pracuje s dvoma tkanivami pohybového aparátu a to svalom a jeho obalom (myo = sval, fascia = obal). Správne fungovanie svalu zabezpečuje funkčná fascia.

Všetko v našom tele je prepojené fasciami. Naše telo tvorí sieť vlákien ktoré vedú z povrchu kože až do hlbín voľného spojivového tkaniva. 

Orgány, svaly, kosti a dokonca aj mozog sú obalené fasciami a aj všetko je prepojené touto pružnou fasciou. 

Fascie sa v našim tele stále pohybujú a menia svoj účel a funkciu.

Sú zložené z vody – kyselina hyalurónová, fibroblastov, proteoglykánov, matrice a tkaniva. 

Fibroblasty kvôli kolagénu ktorý produkujú majú hojivý účinok a schopnosť sa regenerovať. 

Ale pozor ak je kolagénu veľa čo je zapríčinené väčšinou nečinnosťou fascie, tj že sa nehýbe – lebo sa nehýbeme,  máme veľký problém. Stuhnú, stratia pružnosť a zlepia sa. A to teda už naše telo cíti, na svaloch bolesťami. 

V O D A – kyselina hyalurónová je najväčšie   t a j o m s t v o m  fascie. Celkovo voda je mazivo pre spojivové tkanivo. 

Fascie obsahujú  až 70% vody a vedia sa natiahnuť až o 75%. 

Na pohyblivosť fascií, ich zfunkčnenie sú skvelé manuálne techniky – MYOFASCIÁLNA MASÁŽ, ale aj napríklad akupunktúra a bankovanie. 

No a čo sa deje pri masáži? 

V skratke a veľmi zjednodušene. Nenaťahujem ju ako by sa zdalo, ale veľmi pomalou technikou, ktorá si vyžaduje moooore trpezlivosti, vytláčam vodu z fascie. Tým sa vyplavujú aj zápalové látky vo fascii. To má za následok rapídne zníženie vody vo fascii. 

Hneď nato zvýši fascia svoj obsah vody a kolagénu viac ako o 50% svojho pôvodného obsahu, čo pôsobí hojivo a regeneračne. Zvýši sa mobilita fascie a olalaaa ako sa stalo mne, problém s bolesťou sú fuč. 

A čo je podstatné, ale to asi všetci vieme, na nefunkčnosti fascie sa podieľa, a to do veľkej miery podieľa, aj emočný stres. 

Fasciami sa zaoberal už famózny Leonardo da Vinci, ale až v 19. st zakladateľ osteopatie A.T. Smith zdôraznil, že v tele všetko so všetkým súvisí a opísal svoje predstavy o práci fascie v tele človeka. Avšak fasciu považoval za pasívnu a ochrannú štruktúru, ktorá sa nepodieľa na prenose hybnosti. 

A až 20. storočí biochemička P. Rolfová ako prvá uviedla, že fascia má aj elastické vlastnosti a dospela k záveru, že gravitácia určuje tvar tela, jeho priestorovú orientáciu, vizuálne prejavy a koordináciu pohybov. 

Ale len cca 20 rokov je známe, že fascie sú mimoriadne dôležité pre ľudsky organizmus. Je to naša 3D sieť, kde všetko so všetkým súvisí. 

Ak máme funkčné fascie, tak dokonca aj závažný nález trebárs v oblasti platničiek, nás neobmedzuje v pohybe, nepociťujeme bolesti, akoby sme mali zdravý chrbát. 

A naopak ak máme nefunkčné fascie, môžme mať veľké bolesti a obmedzenia pri úplne inak zdravom chrbáte či krížoch. 

Najodporúčanejší liek je pohyb, pohyb, pohyb. Preto najväčšie problémy pociťujú ľudia so sedavým zamestnaním.

Ďalej dostatok vody v tele a tiež MYOFASCIÁLNA terapia, masáž.

Cena hodinovej terapie 55 €