Access Bars

Access Bars a je to dar pre vás vo forme láskavého prijímania.

Ako často si to dovolíme?

Len tak veci nechať, nechať padnúť zábrany a nechať sa obdarovať?

Obdarovať láskavým menením nefunkčného života, nefunkčnými vzorcami správania, vnímania reality..

Dar pustiť neustále sebaposudzovanie.

Sebaposudzovanie je tá najneláskavejšia vec akú si robíme. Čo tak to v ľahkosti a láske zmeniť a pustiť?

Ďalší dar ktorý vám Access Bars ponúka je dovoliť si prijímať.

Zamyslite sa milí koľko toho v našich životoch dávame a koľko toho naopak dokážeme prijať?

Naučiť sa prijímať je kľúč k tomu aby ste do svojho života pritiahli to, po čom túžime.

A práve Acces Bars, spúšťanie 32 energetických bodov na hlave jemným dotykom nám to umožňuje.

Čo zahŕňa sedenie Access Bars?

* Sedenia môžu trvať od 10 do 90 minút

* Môžu byť prijímané na stoličke, či lehátku a ste oblečený, dotýkam sa iba hlavy, rúk a chodidiel

Access Bars pomáhajú pri:

* Znížení stresu

* Hlbokej relaxácii

* Zaneprázdnenej mysli

* Znižovaní nadmernej záťaže

* Znižovaní a menení negatívnych a obmedzujúcich myšlienkových vzorov

* Zvyšovaní celkového blaha

Ako Access Bars funguje?

* Jemným dotykom bodov Access Bars na hlave sa spomaľujú mozgové vlny

* Vaše mozgové vlny sa menia z beta vĺn, ktoré sú pozorné, na alfa / theta vlny, ktoré sú v režime uvoľneného zaspávania.

* Meranie mozgových vĺn ukazuje zvýšenú koherenciu mozgu, optimalizácia výkonu mozgu, zvýšenie schopnosti koncentrácie, zlepšenie

emočnej stability.

Výskum v roku 2015 uskutočnil popredný neurovedec Dr. Jeffrey Fannin a kol. ktorý skúmal neurologické účinky Access Bars na 60 účastníkoch.

Meraním mozgových vĺn u ľudí pred a po sedení Bars tento výskum odhalil podobné účinky na koherenciu mozgu, kde 85% účastníkov naznačilo zvýšenie koherencie.

Ďalej zistil, že Access Bars má pozitívny neurologický účinok na príjemcu podobný tým, ktoré majú skúsení meditujúci a tieto výsledky prináša okamžite.

Dr. Terrie Hope, PhD. DNM uskutočnila vedecký výskum účinkov Access Bars®na úzkosť a depresiu, publikovaný v časopise Journal of Energy Psychology v roku 2017.

Niektoré výsledky tejto výskumnej štúdie ukázali:

• Závažnosť symptómov úzkosti sa znížila v priemere o 84,7%

• Závažnosť symptómov depresie sa znížila v priemere o 82.7%

• Všetci účastníci preukázali zvýšenie koherencie mozgu

Dr. Hope tiež našla účastníkov, ktorí pred 90-minútovým sedením popisovali pocit zlyhania v minulosti, sebakritickosť, stratu potešenia a všetci udali, že 100% týchto príznakov bolo po sedení vyriešených.

Ošetrenie pomocou Access Bars bolo spojené s významným znížením závažnosti príznakov úzkosti a depresie a zvýšením EEG koherencie. Tieto výsledky naznačujú, že Access Bars môže byť užitočné pri liečbe úzkosti a depresie.

Terapia obvykle trvá 90 min a stojí 55€