Telesné procesy Access Consciousness®

Telesné procesy sú súčasťou Access Consciousness®

Už názov telesný proces poukazuje, že je to proces v tele, prevádzaný na tele klienta, kde  špecifické energie pomôžu telu urobiť zmeny smerom k zdraviu.

Na rozdiel od Access Bars® terapie, ktorá sa zameriava na psychosomatiku čiže vplyv myšlienok na zdravie tela, tak telesné procesy pracujú priamo s energiou tela. Lebo naše telo má svoje vlastné vedomie a ono vie…

Všetky deštruktívne pocity, myšlienky a emócie sa ukladajú v našom tele a časom sa môžu prejaviť až na fyzickej úrovni ako choroba, zranenie či alergia.

Telesné procesy Access Consciousness® otvárajú naše vedomie a vedomie tela k tomu, aby sme si dovolili pustiť všetko, čo nám neslúži, čo je  pre naše telo škodlivé a priviedli ho späť do energetickej rovnováhy a uzdravili ho. Každá energia je iná a má iný efekt na telo aj na jeho regeneráciu. Telesné procesy dávajú telu nové možnosti, ktoré dovtedy neboli v dôsledku nahromadených blokov možné a vytvára priestor pre vaše vlastné možnosti tela ako sa uzdraviť.

Každý telesný proces môže byť označený ako energia, ktorá počas terapie začne prúdiť telom.

Telesných procesov je mnoho, ja vám ponúkam zatiaľ tieto:

  • MTVSS – systém pre odstránenie molekulárnej terminálnej valencie buniek tela ( ide o proces zameraný hlavne na odstránenie takmer akejkoľvek funkčnej poruchy tela, na aktiváciu a posilnenie imunity tela )
  • KOREKCIA ZRAKU
  • INICIALIZÁCIA, AKTIVÁCIA A EXPONENCIALIZÁCIA 90% KAPACITY A FUNKCII MOZGU
  • ELINIMÁCIA, VYHLADENIE A ROZPUSTENIE BIOMIMETICKEJ A BIOMIMETRICKEJ MIMIKY POLESTÍ, CIEST A REALÍT INÝCH ĽUDÍ ( zmení to našu realitu z miest kde vedome, podvedome napodobňujeme ostatných miesto toho aby sme robili naše vlastné voľby )
  • LEGENDA EL DORADA ( bolesti chrbáta a orgánov )
  • ROZPUSTENIE VŠETKÝCH REFLEXNÝCH REALÍT UZAMKNUTÝCH V A AKO ŠTRUKTÚRA PRE REAKTÍVNY STAV BYTIA ( aické reakcie ktoré nám neslúžia )
  • KVANTOVÉ ZAPLETANIA PRE VYTVORENIE SUPER ŽIVOTA
  • INICIALIZÁCIA, AKTIVÁCIA A EXPONENCIALIZÁCIA NEOBMEDZENEJ ENERGIE,NEOBMEDZENÉHO BOHATSTVA A NEOBMEDZENÝCH MOŽNOSTÍ
  • ELIMINÁCIA A VYHLADENIE PSYCHOSOMATICKÝCH UVEZNENÍ ENCYSTACIÍ A STUPIDIFIKÁCIÍ V TELÁCH ( zapuzdrenie, nemožnosť jednak inak )

Počas telesných procesov je klient oblečený, leží a terapeut pomocou jemných dotykov na tele alebo v tesnej blízkosti tela tieto energie spúšťa.

Ošetrenie trvá cca hodinu a stojí 55€